Mijn beweeggronden

Jan-Peter Börnsen

Bij het bezoeken van een website zoals "Statement for Peace", zou ik, door mijn eigen overtuigingen, het eens zijn met de daarop gedeelde gedachtes. Echter, ik zou toch sceptisch zijn en aarzelen om mijn gegevens de delen. Daarom wil ik graag een paar dingen vertellen over mijzelf als persoon en over het hier gepresenteerde initiatief.

Ik ben op 8 augustus 1962 in Hamburg geboren. Als gevolg van een sportongeval op school heb ik sinds 1978 een hoge dwarslaesie, waardoor ik van mijn nek naar beneden verlamd ben geraakt. Na mijn terugkeer uit het revalidatiecentrum hebben de mensen in mijn omgeving het mij mogelijk gemaakt om weer volledig aan het gewone leven deel te kunnen nemen. Hierbij is in het bijzonder te noemen dat ik mijn schooltijd op het voortgezet onderwijs kon afmaken, waarna ik  natuurkunde aan de universiteit heb gestudeerd en later vele landen heb bereisd waarbij ik veel verschillende mensen heb ontmoet.

Op grond van mijn situatie is het duidelijk dat ik, meer dan anderen, afhankelijk ben van hulp. Dit heeft ertoe geleid dat ik in het alledaagse leven en op reis talloze mensen heb ontmoet die mij op de meest verschillende manieren gesteund en voor mij gezorgd hebben. Onafhankelijk van hun nationaliteit of religie.

Deze website is gecreëerd naar aanleiding van de gedachte dat het geweldig zou zijn als zo veel mogelijk mensen, onafhankelijk van hun kijk op het leven en hun persoonlijke situatie, elkaar kunnen ontmoeten met dezelfde vriendelijkheid en zorg die ik ontvangen heb.

De al in het veld geplaatste stenen kunnen u doen inzien dat de wens naar een vreedzame samenleving dieper in de mens verankerd is, dan algemeen aangenomen wordt. Misschien moedigt dit u zelfs aan om zelf een steen te plaatsen of om u anderszins in te zetten voor het uitdragen van dit idee.

Ik zou het heel leuk vinden als deze website enige bijdrage kan leveren aan een beter begrip onder de mensen overal ter wereld.

Jan-Peter Börnsen