Reden voor deze site

In een wereld met talloze religieuze conflicten, ruzies en discussies die veelal niet opgelost zijn en soms nog erger worden, worden mensen die zich  voor een vreedzaam een tolerante levensstijl inzetten vaak weinig waargenomen.

Het project waar het hier over gaat is bedoeld om die mensen, die behoefte hebben om in een wereld te leven waarin tolerantie en acceptatie van de medemens voorop staat, en waar variatie van meningen en gedachtes als positieve toevoeging aan de gemeenschap gezien wordt en niet als bedreiging.

De steen

Om deze redenen zal iedereen die een behoefte heeft om zijn overtuiging en geloof te delen een mogelijkheid gegeven worden deze openbaar te maken. Dit gebeurt middels een virtuele, zeshoekige steen, met daarop de vijf symbolen van de wereldreligies en een vrije plek langs de randen afgebeeld. In het midden van de steen staat uw naam geschreven. Hierbij wordt de steen zo gedraaid dat het symbool dat bij uw religie hoort boven u naam terecht komt. De vrije plek is voor diegene die voor zichzelf geen van de vijf wereldreligies van toepassing vindt. Redenen hiervoor kunnen zijn dat u atheïst bent, zich verbonden voelt met een andere religie, of dat u vindt dat alle religies de weg naar God mogelijk maken. Een nadere uitleg van uw keuze kunt u in het commentaar veld achter laten. Volgens uw geloofsovertuiging wordt dus een van de zes volgende stenen met u naam voorzien.

 

Leerer SteinChristentum SteinBuddhismus Stein

Judentum SteinHinduismus SteinIslam Stein

 

De symbolen op de steen zijn als volgende te vertalen:

Het kruis als symbool voor het christendom

Het levenswiel als symbool voor het boeddhisme

De davidster als symbool voor het jodendom

Het Om-teken als symbool voor de hindoeïsme

Een halve maan met ster als symbool voor de Islam

De stenen worden op een virtueel veld verzameld en gerangschikt in de vorm van een honingraat. Nieuwe stenen worden om het al bestaande veld heen geplaatst zodat het totaal groeit als een ringvorm. De actuele versie van het veld kunt u aanschouwen door op de button ‘Het Veld’ te klikken. Hier heeft u ook de mogelijkheid om in te zoomen, zodat de namen op de verschillende stenen leesbaar worden. Wanneer u met de cursor over een steen heen gaat wordt de nadere uitleg van de eigenaar zichtbaar. Mocht u deze uitleg later terug willen vinden, noteer dan de nummer van de steen. 

Door het aanmaken van de steen wordt u niet verbonden aan verplichtingen, behalve die verplichtingen die u uzelf oplegt. U zou niet op grond van een spontane actie een steen moeten aanmaken, noch zou u moeten wachten tot u het gevoel hebt, onder alle omstandigheden aan al uw goede voornemens te kunnen voldoen. Het aanmaken van een steen is bedoeld als een begin. De intentie is om u steeds weer te herinneren en te steunen, zodat u het idee van een constructieve en harmonieuze samenleving continue in het alledaagse leven kunt uitdragen.

Tweede stap

Mochten er genoeg geïnteresseerden zijn, dan zou een volgende stap kunnen zijn om een stuk grond te betegelen met echte stenen.

Enige aanmerkingen

Deze pagina is bewust eenvoudig gehouden en vrij van meningen en oordelen. Wij hopen dat vele mensen, die het eens zijn met de bovengenoemde doelen, een steen op het veld zullen plaatsen, ongeacht hun levensomstandigheden of overtuigingen.