המשמעות והמטרה של אתר זה

בעולם שבו רבים העימותים הדתיים והקונפליקטים שמשוייכים להם שעדיין לא נפתרו עד עתה או אפילו התעצמו במספר איזורים. לעיתים קרובות יש לנו ראיה מוגבלת של האנשים שמעוניינים בשלום והבנה אחד עם השני.

מטרת הפרוייקט המתואר כאן הינה להציג אנשים אלו שמעונינים באופן בהול לחיות בעולם המייצג שלום, עולם שבו שורה הבנה ופתיחות כלפי אנשים בעלי דיעות שונות  שבו אדם בעל דיעה אחרת אינו מהווה סכנה אלא מעשיר את החברה.  הרבגוניות מעשירה ותורמת לחברה.

האבן

אתר זה מציע הזדמנות למתן הצהרה ציבורית עבור אותם אנשים המאמינים במטרות האתר.

באם הינך משוכנע במטרות האתר ומעוניין לתמוך ברעיון המוצג בו, באפשרותך לרכוש אבן משושה וירטואלית שמייצגת עליה את הסימנים של חמשת דתות העולם ועוד שטח ריק בקצוות עבור אנשים חסרי שיוך דתי.

עליך לסובב את האבן באופן שהסמל של הדת שלך או השטח הריק יופנה כלפי מעלה. השטח הריק יכול לשמש עבור אתיאסטים או חברי דתות אחרות וגם עבור אלה המאמינים שכל דת היא מעבר ראוי כלפי אלוהים.

אנו מעודדים אותך להוסיף פרטים נוספים אודות בחירתך בשדה המיועד להערות שמצורף לכל אבן באופן נפרד. לסיום לאחר שבחרת גרסה אחת משש הגרסאות של האבן שמך יוצג במרכז האבן בשדה המיועד לכך.

 

Leerer SteinChristentum SteinBuddhismus Stein

Judentum SteinHinduismus SteinIslam Stein

 

הסמל המופיע על כל אבן משוייך לאחת מהדתות, כמפורט להלן:

צלב - סימן לנצרות

גלגל החיים - סמל הבודהיזם

מגן דוד - סמל היהדות

האום - סמל ההינדואיזם

הסהר - סמל האיסלם

כל האבנים יאספו לתוך שדה וירטואלי ויאורגנו בצורת חלת דבש.

אבנים חדשות שיווספו ימוקמו מסביב לשדה הקיים, שיגדל בצורה מעגלית.

באפשרותך להתבונן בצורה הנוכחית של השדה ע"י בחירת השדה מהתפריט הראשי ואז ע"י שימוש בעכבר יש באפשרותך להגדיל ולהקטין את השדה ולצפות בשמות בעלי האבנים הנוכחיים.

בעת שטתה משוטט עם העכבר מעל האבן תוכל לצפות במידע שבעל האבן כתב. אם מצאת הערות שוב. שמצאו באופן מיוחד חן בעיניך סמן את מספר האבן המיוחדת כדי למצוא אותה.

צעד שני

במידה ומספר אנשים מספק יראה עניין בפרוייקט קיימת האפשרות ליצור פסיפס אמיתי בחלקת אדמה עם אבנים אמיתיות שתייצגנה את מהות הרעיון.

הערות נוספות

האתר נבנה ומתוחזק מלכתחילה באופן פשוט מאוד וחופשי משיפוטים ומדיעות.
תקוותינו היא שאנשים רבים, שמסכימים עם המטרות שתוארו לעיל, יניחו אבן בשדה באופן בלתי תלוי ועצמאי ללא קשר למצב המשפחתי, האישי לדת או לאמונה, להשקפות או לדיעות.